CADI-SUN: Tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO lần 2 năm 2016

Sáng ngày 10/11 tại Văn phòng CADI-SUN, Ban ISO công ty đã khai mạc đợt đánh giá chất lượng nội bộ lần thứ 2 năm 2016.
Sáng ngày 10/11 tại Văn phòng CADI-SUN, Ban ISO công ty đã khai mạc đợt đánh giá chất lượng nội bộ lần thứ 2 năm 2016. Đây là đợt đánh giá thường niên nhằm kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của tất cả các phòng ban, nhà máy công ty…  và chỉ ra các điểm chưa phù hợp để thay đổi, cải tiến.

 

Ngay sau họp khai mạc, Ban ISO Khối Hành chính đã đánh giá Nhà máy Đại Dương. Ông Huỳnh Tấn Quyền – Phó Tổng giám đốc Hành chính là Trưởng đoàn đánh giá của Khối Hành chính cùng các chuyên gia đánh giá là những người đã qua đào tạo, có trình độ chuyên môn. Chương trình đánh giá được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả với sự phối hợp của các chuyên gia và cán bộ các phòng ban, bộ phận.

 

Việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Công ty là một chủ trương đúng đắn mang lại lợi ích thiết thực cho từng CBNV, cho Công ty và cho khách hàng. Trong thời gian tới, CADI-SUN sẽ tiếp tục cải tiến, nâng cấp  HTQLCL, kết hợp có hiệu quả các công cụ hỗ trợ khác như Kaizen-5S, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tuân thủ HTQLCL nhằm khắc phục triệt để các tồn tại. Để làm được điều đó, không chỉ có cố gắng của cán bộ làm công tác ISO mà cần có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong Công ty, hướng đến xây dựng một Công ty hiện đại và phát triển.

 

CADI-SUN: Tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý ch��t lượng ISO lần 2 năm 2016

Ông Huỳnh Tấn Quyền - Phó TGĐ Hành chính/ Trưởng đoàn đánh giá ISO khối Hành chính

 

CADI-SUN: Tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO lần 2 năm 2016

 

Sau nhà máy Đại Dương, trong tháng 11, Ban ISO Công ty sẽ tiếp tục tổ chức đánh giá nội bộ đối với Hệ thống quản lý của Khối Kinh doanh, Khối Hành chính và các nhà máy, đơn vị thành viên khác.