Đào tạo cập nhật tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng

Hiện nay, việc quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng ISO không còn là thuật ngữ xa lạ đối với CBCNV CADI-SUN.
Hiện nay, việc quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng ISO không còn là thuật ngữ xa lạ đối với CBCNV CADI-SUN. Tuy nhiên, cùng với những thay đổi không ngừng của hệ thống, những tiêu chuẩn cũ đã dần trở nên lạc hậu. Trước thực tế này, trong 02 ngày từ 05 và 06/11/2016, CADI-SUN đã tổ chức khóa đào tạo cập nhật tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

 

Xác định mục tiêu đó, trong khóa đào tạo, Ông Phạm Minh Thắng – Giám đốc/ Chuyên gia Tư vấn Công ty TNHH tư vấn giải pháp quản lý năng suất chất lượng - người trực tiếp giảng dạy đã hướng dẫn các học viên tiếp cận với các nội dung liên quan đến lịch sử hình thành Bộ tiêu chuẩn ISO 9001; phân tích các điểm chung và điểm khác biệt giữa tiêu chuẩn ISO 9001:2008 so với ISO 9001:2015. Từ đó, các học viên tìm hiểu sâu vào các nội dung thay đổi quan trọng của phiên bản mới cũng như các yêu cầu bắt buộc của tiêu chuẩn này và hướng dẫn lập, quản lý kế hoạch cập nhật và chuyển đổi HTQLCL theo ISO 9001:2015 là các nội dung quan trọng được Chuyên gia chú trọng truyền đạt.

 

Đào tạo cập nhật tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng

Gần 50 học viên là lãnh đạo các phòng ban, bộ phận đã tham gia khóa đào tạo

 

Đào tạo cập nhật tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng

Qua sự trình bày và hướng dẫn của Ông Phạm Minh Thắng – MBA/Giám đốc P&Q Solutions_Nhà tư vấn ISO, Buổi học nhận được sự quan tâm, phản hồi tích cực của các học viên

 

Đào tạo cập nhật tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng

Lớp học sôi nổi với các tình huống thảo luận

 

Đây là lần thay đổi phiên bản quan trọng của tiêu chuẩn ISO 9001 với nhiều yêu cầu mới được đặt ra cho mỗi tổ chức, doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp cải tiến hệ thống hiện có của mình theo hướng toàn diện hơn, gần với các hoạt động thực tiễn hơn, và nâng vị thế của công ty lên một nấc thang mới.

 

Khóa học ISO 9001:2015 diễn ra và hoàn thành một cách tốt đẹp.