Chùm ảnh Hội nghị tổng kết các khối công ty CADI-SUN

Trong hai ngày 10 - 11/01/2019, CADI-SUN đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết khối Hành chính, Kinh doanh và các Nhà máy Đại Đương, Bắc Dương, Hoàng Dương. Đây là hoạt động thường niên của Công...
Trong hai ngày 10 - 11/01/2019, CADI-SUN đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết khối Hành chính, Kinh doanh và các Nhà máy Đại Đương, Bắc Dương, Hoàng Dương. Đây là hoạt động thường niên của Công ty mỗi dịp Tết đến xuân về, nhằm nhìn lại những gì đã thực hiện trong một năm và đề ra kế hoạch cho năm tiếp theo.

Chùm ảnh hội nghị tổng kết các Khối công ty CADI-SUN
Ngày 10/01, khối Hành chính “mở màn” cho chuỗi sự kiện Hội nghị tổng kết

Chùm ảnh hội nghị tổng kết các Khối công ty CADI-SUN
Ông Huỳnh Tấn Quyền – Phó TGĐ khối Hành chính báo cáo kết quả hoạt động của khối năm 2019


Chùm ảnh hội nghị tổng kết các Khối công ty CADI-SUN
Bà Nguyễn Thanh Tuyết – Giám đốc Tài chính phát biểu tham luận tại Hội nghị


Chùm ảnh hội nghị tổng kết các Khối công ty CADI-SUN
Ông Phạm Lương Hòa – Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty biểu dương những thành tích đạt được của khối Hành chính và chỉ đạo định hướng kế hoạch sắp tới


Chùm ảnh hội nghị tổng kết các Khối công ty CADI-SUN
Hội nghị tổng kết khối Kinh doanh được tiếp diễn ngay trong chiều 10/01


Chùm ảnh hội nghị tổng kết các Khối công ty CADI-SUN
Ông Nguyễn Minh Thành – Phó TGĐ khối Kinh doanh


Chùm ảnh hội nghị tổng kết các Khối công ty CADI-SUN
Hội nghị tổng kết của nhà máy Đại Dương cũng diễn ra tốt đẹp


Chùm ảnh hội nghị tổng kết các Khối công ty CADI-SUN
Giám đốc nhà máy Đại Dương - ông Phạm Lương Bằng


Chùm ảnh hội nghị tổng kết các Khối công ty CADI-SUN
Trong không gian ấm cúng, cán bộ nhân viên của nhà máy Đại Dương cùng nhìn lại kết quả hoạt động năm 2019

Chùm ảnh Hội nghị tổng kết các khối công ty CADI-SUN
Không khí tổng kết tại Nhà máy Bắc Dương